Wettelijke verplichting ingevolge artikel 11.1 van de CAO PO.

Artikel 11.1 van de CAO PO (wet 3N) voor het onderwijspersoneel bepaalt dat o.m. op een voor de werknemer vrij toegankelijke plaats in de instelling (dus in de school) ter inzage beschikbaar moeten zijn:

- de van toepassing zijnde rechtspositionele regelingen;
- de voor de instelling relevante onderwijswetgeving.

Deze verplichting is dus veel uitgebreider geworden dan vroeger, toen het alleen om de rechtspositionele regeling ging.
Bij de samenstelling van onze handboeken wordt er uitdrukkelijk voor gezorgd dat aan het bovenvermelde voorschrift voldaan wordt indien men in de school over ons handboek beschikt. Zaak is dan wel dat het handboek voor alle personeelsleden steeds ter inzage beschikbaar is zodat ze het in alle rust in de school kunnen raadplegen. Het is niet voldoende als het administratiekantoor of het gemeentehuis over ons handboek beschikt.