Uitgaven van uitgeverij AJM

1. Inleiding

2. Wat bevindt zich op onze CD-rom?

3. Welke uitgave voor welk onderwijs?

4. Gebruiksvriendelijk!

5. Hoe vaak verschijnt een aanvulling?

6. Betaalbaar!

7. Bestellen!

 

1. Inleiding

Uitgeverij AJM is uitgever van handboeken op CD-rom voor het primair onderwijs en voor expertisecentra.

Wettelijke verplichting ingevolge artikel 11.1 van de CAO PO.

Artikel 11.1 van de CAO PO (wet 3N) voor het onderwijspersoneel bepaalt dat o.m. op een voor de werknemer vrij toegankelijke plaats in de instelling (dus in de school) ter inzage beschikbaar moeten zijn:

- de van toepassing zijnde rechtspositionele regelingen;
- de voor de instelling relevante onderwijswetgeving.

Deze verplichting is dus veel uitgebreider geworden dan vroeger, toen het alleen om de rechtspositionele regeling ging.
Bij de samenstelling van onze handboeken wordt er uitdrukkelijk voor gezorgd dat aan het bovenvermelde voorschrift voldaan wordt indien men in de school over ons handboek beschikt. Zaak is dan wel dat het handboek voor alle personeelsleden steeds ter inzage beschikbaar is zodat ze het in alle rust in de school kunnen raadplegen. Het is niet voldoende als het administratiekantoor of het gemeentehuis over ons handboek beschikt.

(top)

 

2. Wat bevindt zich op onze CD-rom?

Wij zijn van mening dat alle van belang zijnde wetten en circulaires bestemd voor een bepaalde vorm van onderwijs ondergebracht moeten zijn in één uitgave.

Hieronder een opsomming van de inhoud van onze handboeken:

a. WETTEN

Hierin bevinden zich de letterlijke wetteksten van alle wetten en ministeriële besluiten die voor uw soort onderwijs van belang zijn.

Als een wet of besluit voor uw soort onderwijs van belang is zorgen wij ervoor dat hij op de CD-ROM wordt opgenomen;

zo zijn o.a. opgenomen:
- Wet op het primair onderwijs
- Wet op de expertisecentra
- het Rechtspositiebesluit WPO/WEC
- Uitvoeringsbesluiten
- CAO's
en vele andere wetten.


b. CIRCULAIRES

Hierin bevinden zich alle nog geldige circulaires, die na 1 augustus 1998 door de overheid zijn uitgegeven.

 

3. Welke uitgave voor welk onderwijs?

- UNICUM P, handboek voor het Primair Onderwijs

- UNICUM E, handboek voor Expertisecentra

(top)

 

4. Gebruiksvriendelijk!

De redactie is constant op zoek naar mogelijkheden om het werken met de CD-ROM eenvoudig en aangenaam te laten zijn.

Hieronder treft u enkele gebruiksgemakken aan:

• Gebruik handboek zonder tekstverwerkingsprogramma.
Door onze handboeken te vervaardigen onder Acrobat Reader heeft men geen tekstverwerkingsprogramma zoals bijvoorbeeld Microsoft Word of Word Perfect meer nodig.

Om het handboek te kunnen gebruiken installeert men éénmaal Acrobat Reader wat op de CD-ROM gratis wordt meegeleverd.

• Documenten rechtstreeks openen vanuit de inhoudsopgave en het register.
Vanuit de inhoudsopgave en het register kan men rechtstreeks documenten openen door op de documentnaam te klikken.

• Knoppen in de documenten om terug te keren naar de inhoudsopgave of het register.
Op de documenten bevinden zich knoppen waarmee u, door hierop te klikken, terug kunt naar de inhoudsopgave of het register.

• Koppeling vanuit een circulaire naar een andere circulaire.
Het komt regelmatig voor dat in circulaires naar andere circulaires wordt verwezen. Indien het kenmerk van zo'n circulaire in de tekst rood is gekleurd, kunt u, door middel van aanklikken, deze openen.

• Bladwijzers
Om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk bij de door u gezochte informatie in het document komt, maken wij gebruik van zgn. bladwijzers. Deze staan in de linkerkolom zodra u een der onderstaande documenten opent.

Bladwijzers zijn opgenomen in:
- de inhoudsopgave
- het register
- de circulaires
- de wetten

Als u een bladwijzer aanklikt komt u direct op de bladzijde waar het door u gewenste hoofdstuk, artikelnummer, onderwerp, brutosalaris e.d. zich bevindt, afhankelijk van welk document u open heeft staan.

(top)

 

5. Hoe vaak verschijnt een aanvulling?

U ontvangt 4x per jaar, aan het eind van elk kwartaal, een nieuwe CD-ROM waarop het complete handboek is opgenomen met daarin verwerkt de laatste wijzigingen.

(top)

 

6. Betaalbaar!

Voor onze handboeken UNICUM P en UNICUM E op CD-ROM geldt, voor 2019, een prijs per half jaar van € 148,00 (excl. verzendkosten en 9% btw).

De abonnementskosten worden per halfjaar bij vooruitbetaling gefactureerd.

Vergelijkt u deze prijs eens met die van soortgelijke uitgaven van andere uitgevers, die veelal het tweevoudige of meer in rekening brengen.

Daarnaast zult u zich bij andere uitgevers veelal op meerdere uitgaven moeten abonneren om u een compleet overzicht van de wetgeving en de circulaires te verschaffen, hetgeen natuurlijk ook meer kosten met zich meebrengt.

(top)

 

7. Bestellen!

Bestellen van ons handboek op CD-rom is eenvoudig. U vult het bestelformulier in en zendt dit aan ons toe.

Bestelformulier!

E-mailen of bellen kan ook!

E-mail: uitgeverijajm@uitgeverijajm.nl
Tel: 06-81577687


(top)