WETTEN, CIRCULAIRES EN VRAGENRUBRIEK
BESTEMD VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS

Op deze pagina zijn de, na de laatste aanvulling (aanv. 160, september 2018) verschenen wetten, wetswijzigingen en circulaires opgenomen.
Om deze te bekijken klikt u op de naam van het betreffende document.

WETTEN:

 

CIRCULAIRES:

PO/FenV/1403586 d.d. 12 september 2018 (PO\EC)
Tweede regeling bekostiging personeel PO 2018-2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018-2019

PO/FenV/1406192 d.d. 24 september 2018 (PO/EC)
Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en vso en bekostiging materiele instandhouding samenwerkingsverbanden po en vo 2019

CvTE-18.01236 d.d. 24 september 2018 (PO)
Wijziging vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po

PO/1425405 d.d. 11 oktober 2018 (Alg)
Besluit wijziging Regeling subsidie zij-instroom po

FEZ/1418712 d.d. 14 november 2018 (PO/EC)
Wijziging van de regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren

VO/1387562 d.d. 22 november 2018 (Alg)
Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo

Nr. 1446646 d.d. 26 november 2018(Alg)
Subsidieregeling lerarenbeurs bewegingsonderwijs

PO/1416144 d.d. 26 november 2018(Alg)
Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar

PO/1435528 d.d. 29 november 2018 (Alg)
Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort