WETTEN, CIRCULAIRES EN VRAGENRUBRIEK
BESTEMD VOOR EXPERTISECENTRA

Op deze pagina zijn de, na de laatste aanvulling (aanv. 160, september 2018) verschenen wetten, wetswijzigingen en circulaires opgenomen.
Om deze te bekijken klikt u op de naam van het betreffende document.

WETTEN:

 

CIRCULAIRES:

PO/FenV/1403586 d.d. 12 september 2018 (PO\EC)
Tweede regeling bekostiging personeel PO 2018-2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018-2019

PO/FenV/1406192 d.d. 24 september 2018 (PO/EC)
Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en vso en bekostiging materiele instandhouding samenwerkingsverbanden po en vo 2019

PO/1425405 d.d. 11 oktober 2018 (Alg)
Besluit wijziging Regeling subsidie zij-instroom po

FEZ/1418712 d.d. 14 november 2018 (PO/EC)
Wijziging van de regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren

VO/1387562 d.d. 22 november 2018 (Alg)
Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo

Nr. 1446646 d.d. 26 november 2018(Alg)
Subsidieregeling lerarenbeurs bewegingsonderwijs

PO/1416144 d.d. 26 november 2018(Alg)
Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar

PO/1435528 d.d. 29 november 2018 (Alg)
Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort